I fanen Min logg finner du en oversikt over dine 50 siste besvarte innkommende og utgående henvendelser de siste 30 dagene. Ubesvarte henvendelser og tapte anrop vises ikke. For henvendelser fra tale- og e-post-/e-oppgavekanaler kan du ringe tilbake til kunden eller sende en e-post. Øverst vises gjennomsnittlig varighet per henvendelse fordelt på relevante kanaler. 

 

Published

Last updated

2
0