Fanen Tapte henvendelser viser en liste over henvendelser som ikke har blitt plukket opp i køen, altså henvendelser som kunden har mens hun eller han ventet i køen. Du kan tagge en tapt henvendelse for din egen del med sjekkboksen til høyre, slik at andre agenter ser at du planlegger å ta tak i den. Hvis du tagger en tapt henvendelse, blir den ikke automatisk tildelt til deg. Du må kontakte kunden manuelt.

Published

Last updated

0
-2