Send utgående SMS meldinger til en liste med mottakere. For å opprette, se eller redigere en SMS kampanje velg SMS valget under Kampanje på hovedmenyen.

Du vil bare se Kampanje menyen hvis din bruker har rettigeter i Systemrollen.

Hovedsiden for SMS kampanjer vil vise listen over eksisterende og tilgjengelig SMS kampanjer. Disse er oppdelt i dine kampanjer og kampanjer som andre har opprettet.

Klikk på for å opprette en ny SMS -kampanje nytt ikon ikon eller på rediger kampanje ikonet for å redigere de lagrede kampanjene.

Du kan ikke redigere en kampanjen som har startet. Du kan, imidlertid, duplisere den hvis øskelig og relansere den med de samme eller andre kriterier.
  • Gi kampanjen et navn og velg den SMS kanalen du ønsker å sende meldingene fra.
  • Velg mottakerlisten du ønsker å sende til fra nedtrekksmenyen.
  • Skriv inn teksten du vil sende. Du kan bruke plassholdere for å inkludere kunde-spesifik informasjon, f.eks. deres Navn.
  • Velg blant “Leveringsmuligheter” for enten å sende manuelt eller angi en leveransedato og tid.
  • Velg leveringshastighet. Som standard er denne satt til 1800 per minutt. Du kan velge å redusere denne for bedre å ha kontroll over svar du mottar.
  • Skriv SMS -kampanjemeldingen i tekstredigereren. Plassholdere kan brukes til automatisk å fylle ut alle kontaktspesifikke detaljer, for eksempel navnet deres.
  • Lagre og Forhåndsvis kampanjen for å se hvordan hver mottaker vil se meldingen ved å trykke på Forhåndsvis fanen på toppen. Plassholdere du har med i teksten vil byttes ut for den enkelte mottaker du har valgt å forhåndsvise for i nedtrekkslisten.
  • Start kampanjen ved å klikke på lanseringsikon ikonet mot kampanjen på listen.

Etter at kampanjen har startet, vil en leveranserapport bli gjort tilgjengelig som viser om meldingen ble levert eller feilet for de enkelte mottakere. For å se på leveransestatus Klikk på leveringsstatusikon ikonet når kampanjen er ferdig.

Published

27/08/2020 - 12:23

Last updated

10/09/2021 - 12:17
4
2