Kampanjer - Mottakerliste

Mottakerlisten er en liste med kontakter som kampanjen skal sendes til. Du bør lage minst en mottakerliste før du oppretter en kampanje.

For å opprette mottakerlisten, velg Kampanje->Mottakerlister fra hovedmenyen.

Kampanje valget vil kun være tilgjengelig hvis din bruker har denne rettigheten i systemrollen.

Mottakerliste-siden vil vise eksisterende mottakerlister og antall kontakter som er valgt under listen. Den vil også vise om listen allerede brukes i en kampanje.

Klikk på ny mottaker knappen for å opprette en ny liste.

Gi listen et navn og beskrivelse og trykk på Lagre

Velg så Mottakere fanen for å kunne legge til kontakter i listen.

Kontakter kan lastes opp ved hjelp av en CSV -fil. En mal kan brukes for dette.

Alternativt, kan du legge til eksisterende kontakter

Når du legger til mottakere fra eksisterende kontakter, kan du spesifisere kunder baser på informasjon som:

  • Navn
  • Epost
  • Telefon nummer
  • Kunde attributt

Velg “Bli ferdig” og så “Lagre” for å ferdigstille mottakerlisten.

Published

Last updated

0
-3