Kolonner i Rapportbyggeren

Under finnes detaljer og definisjoner for hver tilgjengelig kolonne i Rapportbyggeren.

Antall saker

 

 • Nye saker – Antall nye saker opprettet i perioden
 • Nye Manuelle Saker – Antall nye saker opprettet manuelt i perioden
 • Nye innkommende saker – Antall nye saker opprettet fra mottatte meldinger i perioden
 • Skiftet til – Antall saker tildelt til en Bruker/Team/Status osv
 • Skiftet fra – Antall saker tildelt på nytt fra Bruker/Team/Status osv. DetteNumber of Tickets re-assigned from User/Team/Status etc. Dette ekskluderer saksoppdraget
 • Løse saker – Antall saker løst i perioden, ikke antall av individuelle saker som er løst
 • Saker løst uten respons – Antall saker løst i perioden uten å ha sendt et svar. Dette inkluderer saker som har blitt løst, åpnet på nytt og så løst igjen uten svar
 • Saker Lukket – Antall saker lukket i perioden
 • Saker ved starten av perioden – Antall saker som var tildelt ved starten av perioden
 • Gjenåpner – Antall løse saker som har blitt åpnet igjen i perioden
 • Saker på slutten av perioden – Antall saker tildelt på slutten av perioden
 • Kategorier lagt til – (Kun ved rapportering på Kategorier) Antall kategorivalg lagt til i perioden
 • Kategorier fjernet – (Kun ved rapportering på Kategorier) Antall kategorivalg fjernet i perioden

 

Sak aktivitieter

 • Melding mottatt – Antall totalt innkommende mottatte meldinger i perioden
 • Alle utgående aktiviteter – Antall meldinger sendt fra Puzzel Ticketing i perioden inklusiv svar og videresendinger
 • Svar Sendt – Antall meldinger sendt som svar i perioden
 • Videresendinger – Antall vidersendinger fra Puzzel Ticketing i perioden
 • Lagt Til – Antall interne notater lagt til i tidslinjen i perioden

Svar statistikk

 • Gj.sn. responstid – Gjennomsnittstid ved svar på en mottatt melding i perioden
 • Maks Svartid – Lengste svartid for en mottatt melding i perioden
 • Respons SLA % – Prosentandel av svar som er sendt innenfor SLA målet
 • Gj.sn. Første responstid – Gjennomsnittlig tid for svar på første mottatte melding for en sak
 • Maks Første responstid – Den lengste tiden som er brukt for å svare på første melding for en sak
 • Første Svar SLA % – Prosent av første svar som har blitt sendt innenfor SLA målet

Løs statistikk

 

 • FCR % – Prosentandel av saker som ble løst ved første sendte svar
 • Gj.sn. Løsningstid – Gjennomsnitt for saker å bli løst i perioden
 • Maks. Løsningstid – Den lengste tiden som er brukt for å løse en sak i perioden
 • Løsnings SLA % - Prosentandel av saker som har blitt løst i perioden innenfor SLA målet
 • Løser - Antallet billett løser i den valgte tidsperioden, ikke antall enkeltbilletter som har blitt løst.

Published

Last updated

1
-4