Arbeidstid finnes under Innstillinger-> Produktivitet-> Arbeidstid.

Det er viktig at disse er satt for at andre funksjoner i Puzzel Ticketing skal fungere. SLA beregnes kun innenfor arbeidstiden.

Standard arbeidstid er definert.

For å sette opp en ny tidsplan eller redigere en eksisterende, klikk på de respektive knappene.

I tillegg kan man definer Ferier/Helligdager. Når dette er satt, vil kunder motta automatiske «svar utenfor åpningstid» og disse er ikke inkludert i beregningen av SLA.

Inkluder skjermbilde

Published

Last updated

0
-2