Opprett kanal for e-post

En e-post kanal er en postkasse.

For å konfigurere en e-post kanal, må du gå til Innstillinger->Kanaler->E-post. Dette viser alle kanalene som er opprettet for epost i systemet

For å opprette en ny postkasse, klikk på postkasse ikonet øverst til høyre for å åpne skjermbildet Ny postboks.

Informasjon om postkassen

Postkassedetaljer kan legges inn her. Se i tabellen nedenfor for en beskrivelse av alle valgene i denne delen. Detaljer kan også redigeres for eksisterende postkasser.

Valg Beskrivelse
Postkasseadresse Definerer e-postadressen som er opprettet med kontonavnet. E-post sendes deretter til denne e-postadressen for å opprette en sak
Fra navn Angir navnet som vises på sakssvar
Bruk brukerens fulle navn Hvis dette er PÅ, bruk ikke sakssvar fra navn, men i stedet vises brukernavnet på sakssvar
Send til kunder uten abonnement Relatert til e-postkampanje. Sett til PÅ hvis kanalen skal ignorere kundeforespørsler, dvs. forretningsbehov for kontakt
Bruk din egen e-postadresse for denne postkassen (valgfritt) Angir egen e-postadresse for utgående svar ved bruk av SPF / DKIM for korrekt levering. Se Puzzel Ticketing External Links Guide for mer informasjon
 
Kanalspesifikke saksalternativer

Standard CC adresse:  hvis feltet er fullført, blir alle svarene på denne spesifikke kanalen kopiert til e-postmeldingen.

Standard BCC adresse: hvis feltet er fullført, vil alle svarene på denne spesifikke kanalen være BCC for e-postmeldingen. Dette kan brukes hvis kunden ønsker svar på sine egne servere.

Svar på innholdsregel:  det er to alternativer - (i) inkluderer siste innkommende e-post som svar eller (ii) alle e-poster som svar.

Konsolider e-post fra samme kilde til en enkelt ikke tilordnet sak: Denne innstilingen trer først i kraft når saken opprettet av den første e-posten forblir utilordnet av teamet.

Saksadministrasjon

Denne delen angir hvordan standard svaradresse på en sak blir bestemt. Bare ett alternativ kan velges her.

Epost oppsett

Hvis man velger PÅ bruker man e-postoppsett i denne kanalen. E-postoppsett gir tilgang til å bruke maler og deretter en mal bygget med alternativer for skriftstil, størrelse, farge og så videre i redigeringsprogrammet. Tabeller, lenker og bilder kan settes inn. HTML-maler skal ikke redigeres i Puzzel Ticketing.

Kanal e-postsignatur opprettes ved hjelp av redigeringsprogrammet. Der dette er tomt blir ingen signatur lagt til. Når en signatur opprettes, blir dette automatisk lagt til i bunnen av alle e-postmeldinger som sendes gjennom denne kanalen. En brukersignatur vil legges over en kanalsignatur når eposten sendes.

Published

Last updated

2
-1