Svartelisting av en adresse identifisert fra en avsender som en agent ikke skal håndtere i Puzzel Ticketing krever at det settes opp en Saksregel som lukker saken automatisk.

Klikk på Svarteliste ny adresse.

Skriv inn adressen til den du vil svarteliste.

Listen viser alle svartelistede adresse sammen med når den ble svartelisten og av hvem. Hver adresse kan redigeres eller slettes.

Published

Last updated

0
0