Kontoinnstillinger er et alternativ under Innstillinger der generelle kontroller og visninger er satt opp.

Saksside

Kolonner som skal vises under Saksside er en seksjon der du kan velge hvilke kolonner som skal vises under Sakslisten.

Under «Kategorier som skal vises» (pt. ikke tilgjengelig) kan man velge hvilke kolonner som skal vises i Sakstabellen.

Sakslisten kan sortere saker på bakgrunn av valgt kolonne under «Sorter saker etter». Retningen kan velges under «Sorteringsretning».

Egenskaper

Du kan skru av/på noen funksjoner.

Funksjon Beskrivelse
Adressebok Hvis PÅ får man tillatelse til global adressebok for alle pålogget.
Varsler i app Gir tilgang til varsler i høyre hjørne på toppen som vist her: i appvarsling
Emojis Gir tilgang til emojis i tekstredigering i Puzzel Ticketing.
Rediger kredittkortnumre

Hvis PÅ, hvis et kredittkort nummer finnes i epost, vil denne automatisk bli skjult for agenten. Hvis denne er satt PÅ kan man ikke senere hente nummeret tilbake.

Klager Slår PÅ/AV klage-arbeidsflyt

Saksflyt

Valg Beskrivelse
Statusendringer Når AV kan brukere bare endre saksstatus ved «Send&Løs» eller «Svar & på vent» valgene når man svarer på en sak. Når PÅ kan status endres manuelt og lagres.
Krev en grunn til statusendring (valgfritt) Valgfritt. Når årsak(er) legges inn i boksen, må man legge inn en årsak for å endre status. Du kan legge inn så mange årsaker du ønsker.

Sikkerhet

Tillatte IP -adresser : Når en IP adresse er lagt til, vil tilgang til Puzzel Ticketing være låst til IP adressene som er lagt til. En omgåelse av dette for hjemmebrukere er å bruke «Jobber hjemmefra» valget på brukeren.

GDPR

Du kan sikre at data ikke fjernes utilsiktet, samtidig som du sørger for at data ikke oppbevares lenger enn nødvendig fra et GDPR-perspektiv.

Valg Beskrivelse
Saker
Oppbevaringsperiode Tidsvarighet som sakene må beholdes før de kan fjernes. Saker kan ikke slettes fra PT hvis de fremdeles er innenfor den angitte oppbevaringsperioden
Automatisk slettingsperiode Tidsvarighet som sakene skal oppbevares før de automatisk fjernes fra systemet. Eventuelle saker eldre enn den angitte perioden fjernes daglig
Kontakter
Oppbevaringsperiod Tidsvarighet som kundedata oppbevares før den fjernes fra systemet. Kunder kan ikke fjernes hvis de fremdeles har tilknyttede saker. Du vil kunne se en liste over alle slettede kunder ved å gå til Kunder-> Slettet fra hovedmenyen. Her kan du finne brukeren som fjernet kunden, tidspunkt og dato de ble fjernet, et kundenummer og delvis redigert e-postadresse.
Automatisk slettingsperiode Tidsvarighet som data skal oppbevares før de automatisk fjernes fra systemet. Eventuelle saker eldre enn den angitte perioden fjernes daglig

Lokalisering

Foretrukket tidssone: Velg tidssonen for din løsning. Det kan kun settes en tidssone per løsning.

Formatering

Skriftstil og størrelse kan endres. Dette gjelder notater, svar (bortsett fra maler) og oppfølging. Vær oppmerksom på at skriftstørrelsen i Puzzel Ticketing er PX (Pixel) -mål som er beste praksis for webapplikasjoner. Normalt bruker epost brukere PT (Point), så konverteringsstørrelser bør verifiseres.

Published

Last updated

1
-2