EUs personvernforordning (GDPR) stiller ytterligere krav til firmaer som samler inn eller lagrer personopplysninger om EU-innbyggere. Også Puzzel faller selvfølgelig inn under dette regelverket. Vi forstår viktigheten av personopplysningene dine, og vi iverksetter tiltak for å sikre og beskytte dem når de lagres i plattformen vår, i samsvar med vårt ISO 27001-sertifiserte styringssystem for informasjonssikkerhet. Hvis du vil ha mer generell informasjon om hva Puzzel gjør i forbindelse med de nye GDPR-kravene, viser vi til vårt Trust Center .

Det er også et blogginnlegg om emnet her .

I denne artikkelen og underartiklene vil vi gå igjennom noen praktiske problemstillinger som er relevante for kontaktsenterledere når de jobber med administrasjonsportalen vår.

Published

Last updated

0
-2