Fanen Brukere har følgende undermenyer:

Det er her du administrerer brukerne, brukergrupper og deres profiler og innstillinger/tilgangsrettigheter. Hver bruker er medlem av én brukergruppe. Puzzel-brukere kan deles inn i fire hovedtyper:

  • Administratorer (og ledere) som bruker administrasjonsportalen
  • Agenter som bruker agentapplikasjonen
  • Wallboard-brukere (med tilgang bare til wallboard)
  • Roboter (automatiserte agenter som kjører skript)

En typisk Puzzel-kunde har én eller noen få brukergrupper for administratorer, flere brukergrupper for agenter og én brukergruppe for Wallboard (og en brukergruppe for roboter, for eksempel relatert til en chatbotløsning).

Brukergruppen arver Puzzel-kundens innstillinger (egenskaper og tilgangsrettigheter), og alle brukerne i en brukergruppe arver disse innstillingene fra sin brukergruppe. Imidlertid kan forskjellige brukergrupper gis forskjellige innstillinger, og du kan konfigurere ulike innstillinger for forskjellige brukere i samme brukergruppe.

Det er svært viktig at vanlige agenter ikke plasseres i en brukergruppe for administratorer.

Published

Last updated

3
-4