Als uhet bord wilt personaliseren met uw eigen logo (in plaats van het logo van Puzzel), kunt u uw logobestand uploaden
op de pagina Inhoud van Diensten. Selecteer het vervolgens op de lijst “Wallboard logobestand”.

Als u een voettekst op het Wallboard wilt, typt u de gewenste tekst in het daarvoor bestemde veld en slaat u op.

Als u meerdere wachtrijen en/of vertegenwoordigers hebt geselecteerd, raden wij u aan de max. aantal rijen per wallboard-pagina aan te passen aan uw behoefte.

Bovendien kunt u kiezen welke achtergrond-/tekstkleur u in het bovenste rechthoekige deel van het wallboard wilt hebben. U kunt kiezen tussen vooringestelde of aangepaste kleuren. Tenslotte kunt u kiezen uit verschillende lettertypen om de tekst in weer te geven. U kunt altijd op de knop “Standaard” klikken om alle instellingen terug te zetten op de standaardinstellingen van Puzzel.

Published

Last updated

2
-2