De API van de Chat kan worden verkregen met behulp van de EUWA Wrapper Interface, die in een afzonderlijk artikel wordt beschreven.

Evenementenlijst

chatInit
Wordt geactiveerd wanneer de chat geïnitialiseerd is

chatStarts
Wordt geactiveerd wanneer de chat start

chatContinue
Geactiveerd wanneer de chat wordt voortgezet

chatEnded
geactiveerd wanneer de chat wordt beëindigd

chatWindowShow
Wordt geactiveerd wanneer het chatvenster wordt getoond

chatWindowClosed
Wordt geactiveerd wanneer het chatvenster wordt gesloten

chatWindowMinimized
Wordt geactiveerd wanneer het chatvenster geminimaliseerd is

contactCenterClose
Wordt geactiveerd wanneer de tijdmodule is teruggekeerd in een niet geopende uitgang

Gebeurtenisgegevens

type EventData = { chat: { activeUsers: Array<{userId: number, name: string, userType: string}>, lastConnectedAgentId: number, sessionId: string, requestId: number, variables: object, queueKey: string, languageCode: string }, chatter: { subject: string, name: string, email: string, hasBeenConnected: boolean, hasBeenInConference: boolean }, survey: { result: number, comment: string }, device: { isMobile: boolean } };

Methoden:

api.startChat()
Vergelijkbaar met klikken op de startknop. Het zal het chatvenster openen en de volgende weergave tonen.

api.minimize()
Minimaliseert het chatvenster

api.maximize()
Maximaliseert het chatvenster

api.updateVariables(variablesObject)
Updates van de chatvariabelen

api.updateVariables({ NewVariable: 'Some Value' });

api.updateSystemVariables(variablesObject)
Werkt systeemvariabelen bij (enteredFormName, enteredChatId, enterFormIssue, selectedQueueKey, timeId2Map)

api.updateSystemVariables({ enteredFormName: 'Chatter name', enteredChatId: 'chatter@email.com', enteredFormIssue: 'I have issues with my cookies. I ate them all.', selectedQueueKey: 'q_cookies_problems', timeId2Map: 'cookiesQueueWorkingTime' });

api.getState()
Retourneert object met minimale chatstatus.

const { isConnected, isEnded, isMinimized } = api.getState();

Published

Last updated

2
-2