Chatens API kan fås ved hjælp af EUWA Wrapper Interface, beskrevet i en separat artikel .

Liste over begivenheder

chatInit
Udløst, når chatten er initialiseret

chatStarts
Udløst, når chatten starter

chatContinue
Udløst, når chatten er fortsat

chatEnded
Udløst, når chatten er afsluttet

chatWindowShow
Udløst, når chatvinduet er vist

chatWindowClosed
Udløst, når chatvinduet er lukket

chatWindowMinimized
Udløst, når chatvinduet er minimeret

contactCenterClose
Udløst, når tidsmodulet er vendt tilbage, ikke åbnet exit

Begivenhedsdata

type EventData = { chat: { activeUsers: Array<{userId: number, name: string, userType: string}>, lastConnectedAgentId: number, sessionId: string, requestId: number, variables: object, queueKey: string, languageCode: string }, chatter: { subject: string, name: string, email: string, hasBeenConnected: boolean, hasBeenInConference: boolean }, survey: { result: number, comment: string }, device: { isMobile: boolean } };

Metoder

api.startChat()
Svarende til at klikke på startknappen. Det åbner chatvinduet og viser den næste visning.

api.minimize()
Minimerer chatvinduet

api.maximize()
Maksimerer chatvinduet

api.updateVariables(variablesObject)
Opdaterer chatvariablerne

api.updateVariables({ NewVariable: 'Some Value' });

api.updateSystemVariables(variablesObject)
Opdaterer systemvariabler (enteredFormName, enteredChatId, enteredFormIssue, selectedQueueKey, timeId2Map)

api.updateSystemVariables({ enteredFormName: 'Chatter name', enteredChatId: 'chatter@email.com', enteredFormIssue: 'I have issues with my cookies. I ate them all.', selectedQueueKey: 'q_cookies_problems', timeId2Map: 'cookiesQueueWorkingTime' });

api.getState()
Returnerer objekt med minimal chattilstand.

const { isConnected, isEnded, isMinimized } = api.getState();

Published

Last updated

2
-2