De groepsprofielen moeten genummerd zijn van 1 en hoger, zonder tussenruimten (bijv. 1, 2, 3 en 4). Alle vertegenwoordigers in een gebruikersgroep die groepsprofielen hebben, zullen hetzelfde nummer hebben voor hetzelfde groepsprofiel. U kunt de volgorde van groepsprofielen handmatig wijzigen. Bijvoorbeeld: Als u wilt dat het profiel nummer 3 van vandaag nummer 1 is, verandert u het nummer ervan in 1. U moet dan ook de nummers 1 en 2 van vandaag wijzigen in de nummers 2 en 3 voordat u op “Wijzigingen opslaan” klikt.

Als u de profielnummers van de groep wijzigt, worden de profielnummers van de vertegenwoordigers automatisch bijgewerkt!

Vertegenwoordigers, die geen toegang hebben tot alle groepsprofielen, zullen dus hiaten hebben in hun profielnummers. Indien vertegenwoordigers persoonlijke profielen hebben, krijgen zij automatisch nummers die beginnen met het eerst beschikbare nummer na het hoogste groepsprofielnummer.

Published

Last updated

1
-1