Gruppeprofilene må nummereres fra 1 og oppover, uten hull (f.eks. 1, 2, 3 og 4). Alle agenter i en brukergruppe som har gruppeprofiler, Gruppeprofilene må nummereres fra 1 og oppover, uten å hoppe over noen tall (for eksempel 1, 2, 3 og 4). Alle agenter i en brukergruppe som har tilgang til en gruppeprofil, vil ha samme nummer for samme gruppeprofil. Du kan endre rekkefølgen på gruppeprofiler manuelt. Eksempel: Hvis du vil at dagens profil nummer 3 skal bli nummer 1, endrer du nummeret til 1. I tillegg må du endre dagens nummer 1 og 2 til henholdsvis 2 og 3 før du klikker Lagre endringer.

Hvis du endrer gruppeprofilnumre, oppdateres agentenes profilnumre automatisk!

Agenter som ikke har tilgang til samtlige gruppeprofiler, får derfor tomrom i rekken av profilnumre. Hvis agenter har personlige profiler, tildeles de automatisk numre som starter med det første tilgjengelige nummeret etter det høyeste gruppeprofilnummeret.

Published

Last updated

1
-1