Grupprofilerna måste numreras från 1 och uppåt, utan några luckor (exempelvis 1, 2, 3 och 4). Alla agenter i en användargrupp som har grupprofiler kommer att ha samma nummer för samma grupprofil. Du kan ändra ordningen på grupprofilerna manuellt. Exempel: Om du vill att dagens profil nummer 3 i stället ska få nummer 1, ändrar du numret på den till 1. Du måste även byta nummer på den profil som för närvarande har 1 och 2 till nummer 2 och 3 innan du klickar på Save Changes.

Om du byter nummer på grupprofiler uppdateras profilernas nummer automatiskt för agenterna!

Agenter som inte har tillgång till alla grupprofiler kommer därför att ha luckor i numren på profilerna. Om agenter har personliga profiler, tilldelas de automatiskt nummer som börjar med det första tillgängliga numret efter det högsta grupprofilnumret.

Published

Last updated

1
-1