Gruppeprofilerne skal nummereres fra 1 og opefter uden overspring (f.eks. 1, 2, 3 og 4). Alle agenter i en brugergruppe, der har gruppeprofiler, har samme nummer for samme gruppeprofil. Du kan ændre rækkefølgen af gruppeprofilerne manuelt. Eksempel: Hvis du gerne vil have den nuværende profil nummer 3 ændret til nummer 1, skal du ændre profilens nummer til 1, og du skal også ændre den nuværende profil 1 og 2 til nummer 2 og 3, inden du klikker på Gem ændringer (Save Changes).   

Hvis du ændrer gruppeprofilernes numre, opdateres profilnumrene for agenterne automatisk!     

Agenter, der ikke har adgang til alle gruppeprofiler, vil derfor have mellemrum i deres profilnumre. Hvis agenter har personlige profiler, får de automatisk tildelt numre, der starter med det første tilgængelige nummer efter det højeste gruppeprofilnummer.

Published

Last updated

1
-1