Du kan anpassa en standardrapport genom att klicka på knappen Customise.

När du eller någon i din organisation har anpassat en rapport och sparat den, visas den nya rapporten under fliken Custom reports för framtida användning.

Published

12/06/2020 - 14:04

Last updated

13/09/2021 - 11:25
2
1