Report Subscriptions är en funktion som gör det möjligt att skicka olika rapporter automatiskt till olika e-postmottagare med fasta intervall, exempelvis varje dag, vecka eller månad.                                                         
Vi rekommenderar att endast admin-användare som kan se alla rapporter och alla användargrupper och köer i statistiken har tillgång till sidan Statistics – Report Subscriptions. Anledningen är att användare kan se och redigera varandras rapportprenumerationer, och att resursfilter inte kan tillämpas på rapportprenumerationer.                              
Du kan skapa flera rapportprenumerationer. Varje prenumeration innehåller en standardrapport eller en anpassad rapport som skickas till en eller flera e-postmottagare. Rapporten bifogas till e-postmeddelandet som en mhtml-fil eller Excel-fil.                                                              
Under fliken Report Subscriptions kan du skapa rapportprenumerationer åt dig själv och dina kollegor, och du kan se en lista över rapportprenumerationer som har skapats tidigare och av vem.

En rapportprenumeration måste vara Enabled för att e-postmeddelanden ska skickas.

Published

Last updated

0
-4