När kunden kräver anpassad rapportering utöver de historiska rapporter som är tillgängliga som standard ger Puzzels rådatalösning åtkomst till samtalshändelse- och förfrågningsposter som har dragits ut direkt från Puzzels databas. Dessa data görs sedan tillgängliga i en separat SQL-databas placerad i Puzzels miljö som endast det relevanta företaget har åtkomst till via SSL.       

Samtals-/förfrågningsposterna görs tillgängliga kort efter att respektive förfrågning har avslutats, vilket vanligtvis är 5 minuter efter händelsen.       

Kunder med expertis inom databashantering kan använda sig av dessa data för att ta fram skräddarsydda rapporter, eller direkt i t.ex. externa BI-system.                                                                                                                                                  
Det bör noteras att Puzzel inte innehåller stöd för hur man skriver SQL-frågor i Rådataprodukten, och Puzzels supportavdelning kan inte hjälpa till med kundskapade SQL-frågor.  Puzzel tillhandahåller endast rådata så att kunderna kan manipulera sina egna rapporteringskrav.

Läs den här artikeln för mer information om rådata.

Observera att vi endast tillhandahåller rådata från och med dag 1 den månad då dessa rådata beställdes.

Published

Last updated

3
-2