Når kunden trenger skreddersydd eller tilpasset rapportering utenfor de historiske rapportene som er tilgjengelige som standard, gir Puzzels rådataløsning tilgang til opplysninger om anropshendelser og henvendelser hentet direkte fra Puzzels database. Disse dataene blir deretter gjort tilgjengelige i en egen SQL-database plassert i Puzzels miljø som bare det aktuelle selskapet har tilgang til via SSL.           

 Anrops-/henvendelsesopplysningene gjøres tilgjengelige kort tid etter at henvendelsen er avsluttet, vanligvis innen 5 minutter etter hendelsen.                                                                                                                                             
Kunder med ekspertise innen databaseadministrasjon kan bruke disse dataene til å utarbeide skreddersydde rapporter, eller direkte i for eksempel eksterne BI-systemer.                                                                 
Det skal bemerkes at Puzzel ikke inkluderer support i hvordan man skriver SQL-spørringer i rådataproduktet, og Puzzels supportavdeling kan ikke hjelpe med kundeopprettede SQL-spørringer.  Puzzel leverer bare rådata som kundene kan manipulere for sine egne rapporteringsbehov.

Les denne artikkelen for mer informasjon om rådata.

Vær oppmerksom på at vi bare leverer rådata fra og med den 1. den måneden da rådataene ble bestilt.

Published

Last updated

3
-2