Du opretter kampagner på følgende måde:

 1. Klik på valget Settings (Indstillinger) i venstre panelskærm, og vælg derefter "Campaign & Sites" (Kampagne og Sites) i undermenuen.
 2. Klik på knappen + nederst til højre på skærmen.
 3. Udfyld oplysningerne efter behov:
  • Navngiv kampagnen
  • Vælg tidszonen
  • Klik på skyderen for at sikre: "Is Active" (Er aktiv).
  • Angiv, hvor mange timer/uger enagent har arbejdet, der er lig med1 FTE (Full Time Equivalent – Fuldtidsækvivalent).
  • Hvis der skal prognosticeres og planlægges for Chat, angives antallet af samtidige chats, agenter i kampagnen kan håndtere samtidigt.
    
 4. Angiv kampagnens åbningstider. Eventuelle lukkede dage skal afkrydses. 
 5. Hvis det er tilladt at bytte vagt i denne kampagne, skal du klikke på skyderen for at aktivere.
  1. Angiv varselsperiode (dage)

  2. Angiv maks. antal agentanmodninger (pr. uge)

  3. Vælg den indstilling, som agenter kan bytte med

   1. Alle kompetencer skal matche

   2. Én kompetence skal matche
   3. Ingen kompetencer skal matche
  4. Vælg indstilling for, om agenter kan bytte vagter, hvis der er planlagt andre aktiviteter (f.eks. kursus, møde osv.)
 6. Angiv den tilladte Shrinkage % (Svindprocent) for kampagnen.
  • Svind er alt, der fjerner tid fra agenter, som arbejder på kampagnen. (Ferie, sygdom, møder, kursus osv.) Dette skal kun være til uplanlagte aktiviteter.
 7. Klik på "Create" (Opret), når alle oplysninger er korrekte.

Disse oplysninger kan når som helst redigeres ved at foretage ændringer og klikke på Save (Gem).

Published

Last updated

4
-2