Oprettelse af brugerdefinerede aktivitetstyper

Der kan oprettes brugerdefinerede aktivitetstyper for alle aktiviteter, der finder sted i kontaktcentre.

Fælles aktiviteter kan omfatte: møder, kursus, personlige samtaler osv.

 1. Klik på tandhjulet Settings (Indstillinger) i venstre panel og derefter på Shifts & Activities (Vagter og aktiviteter) i den øverste menu efterfulgt af "Custom Activity Types" (aktivitetstyper) i venstre undermenu.
 2. Klik på knappen "+" nederst til højre på skærmen.
 3. Angiv:
  • Description (Beskrivelse) – en beskrivelse af, hvad aktiviteten er til. (Se eksemplet nedenfor).

  • Activity Code (Aktivitetskode) – maks. 5 tegn (dette bliver vist i tidsplanen)

  • Activity Colour (Aktivitetsfarve) – den farve, som aktiviteten har i tidsplanen.

  • Is OOA (Er OOA) – Hvis aktiviteten betragtes som uden for adherence for den planlagte arbejdstid.

  • Is Absence (Er fravær) – Om dette er en ny type fravær. (Hvis feltet vælges, overlejrer aktiviteten andre aktiviteter i tidsplanen)

  • Display Adherence (Vis adherence) – Hvis aktiviteten skal vises som en faktisk aktivitet under Adherence (Adherence).

  • Display in Agent Portal (Vis i agentportal) – Hvis aktiviteten skal kunne ses af agenten i agentportalen.

  • Is Active (Er aktiv) – Om aktiviteten er aktiv.

 4. Klik på "Create" (Opret) for at oprette den nye aktivitet.

Published

Last updated

4
-2