En melding kan sendes som en SMS og/eller e-post så lenge du har tilgang. Begge er valgfrie funksjoner som krever separate oppsett. Hvis du ikke har tilgang til å sende verken SMS eller e-post, er knappen «Send melding» skjult.

Du kan fremdeles sende e-post til kontakter som er registrert med en e-postadresse, ved å klikke adressene i et søkeresultat. Denne e-posten vil bli sendt via ditt standard e-postprogram og ikke via Puzzel.

Hvis du vil sende en melding til et gitt nummer eller en gitt e-postadresse, kan du klikke på knappen «Send melding» i fanen Kontakter og skrive inn telefonnummeret og/eller e-postadressen sammen med meldingen. Du kan også søke etter en kontakt og klikke på tilhørende «Send melding» -knapp.

Hvis du har tilgang til å sende meldinger både som SMS og e-post, kan du velge å sende meldingen som én av delene eller begge deler.                                                                                                                  
Når du er i samtale med en innringer, vises «Send melding»-knappen også i anropets henvendelsesfane.

Published

Last updated

2
0