Oppbevaringsperiode og automatisk sletting

Sikre at data ikke fjernes utilsiktet samtidig som man ikke lagrer data lenger enn nødvendig for å overholde GDPR regelverket. Du kan gjøre disse konfigurasjonene i delen Kontoinnstillinger

Angi oppbevaringsperiode og automatisk slettingsperiode for saker og kunder under Kontoinnstillinger.

Oppbevaringsperiode: Hvor lenge data må oppbevares eller beholdes før de kan fjernes. Saker kan ikke slettes fra Puzzel Ticketing hvis de fortsatt er innenfor den angitte oppbevaringsperioden.

Automatisk slettingsperiode: Hvor lenge data lagres før de automatisk fjernes fra systemet. Data eldre enn angitt periode fjernes

Saker: Oppbevaringsperioden og automatisk slettingsperiode for å beholde og fjerne individuelle saker.

Kontakter: Oppbevarings- og automatisk slettingsperioder for å beholde og fjerne kontakter.

Kunder kan ikke fjernes hvis de fortsatt har tilknyttede billetter.

Published

Last updated

0
-1