Administrere personlig adressebok

Du kan vedlikeholde din personlige adressebok i Puzzel Ticketing med kontaktdetaljer som vist under.

For å legge til en ny kontakt, klikk på brukerprofil ikonet øverst til høyre og velg Adressebok fra nedtrekkslisten.

Du kan enten importere en kontaktliste fra en CSV fil eller manuelt legge dem til selv. Klikk på knappen ny kontakt for manuelt å legge til en ny kontakt. Du får nå opp et Kontaktskjema du kan fylle ut og trykke Lagre.

Husk å klikke på dobbelt-pil-knappen som vist over før du lagrer.

Redigere og slette kontakt

For å redigere en kontakt, klikk på Rediger redigere på den aktuelle kontakten i listen. Gjør ønskede endringer og Lagre.

For å slette en kontakt, klikk på Slett slette på den aktuelle kontakten du vil slette i listen. Klikk Bekreft.

Published

Last updated

2
-4