Det er flere tidslinjealternativer tilgjengelig som beskrevet i tabellen nedenfor. Disse alternativene kan brukes til å vise alle saksoppdateringer og varsler, relatert til en person eller en forretningsregel. Ved å se på saksbegivenhetene, kan du se hele historikken til en sak. Disse inkluderer saksegenskaper som er lagt til, fjernet eller endret, samt eventuelle eksterne varsler knyttet til saksoppdateringen.

Tidslinje alternativer Beskrivelse
Show/Hide History Viser/skjuler gamle aktiviteter som har skjedd med saken
Show/Hide Email Headers Viser/skjuler hoved-detaljer i epost
Expand All Messages Ekspenderer alle tidligere epost og den nyeste
Show Inbound Messages Viser bare innkommende meldinger relatert til saken
Show Outbound Messages Viser bare utgående meldinger relatert til saken
Merge into Another Ticket Gir mulighet for å slå sammen med annen sak i løsningen
Print TImeline Skriver ut alle tidslinjedetaljer tile n PDF og sender som epost til kunden
Compress Sender tidslinjen som en PDF i et komprimert format.
Show Ticket Rules Viser alle saksreglene som er benyttet på saken
Show/Hide Form Field Answers Viser alle form felter i saken

 

Published

25/03/2021 - 13:51

Last updated

10/09/2021 - 12:17
7
2