Denne delen er selve hjertet i alle administratorrelaterte aktiviteter som du kan utføre i Puzzel WFM. Noen av de sentrale oppgavene er blant annet å opprette team, skills, skift, køer og kampanjer.

Indekstreet til venstre inneholder en rekke artikler i denne delen.

Published

Last updated

5
-5