Prognosekalenderen

Når Prognose-modulen er valgt, får du se to mulige skjermbilder, avhengig av om det allerede er laget en prognose for den gjeldende uken, og om du allerede har brukt prognosemodulen. Systemet vil huske det siste kampanjevalget ditt. Du kan endre kampanjen ved å klikke på feltet, og du kan også endre datoen ved å klikke på datofeltet. Kalenderen har farger som viser statusen for ukene som du ser på.

Ukene er fargekodet som vist nedenfor:

Rød – Det finnes ingen prognose

Oransje – Det finnes en prognose, det er ikke opprettet noen tidsplan

Gul – Det finnes en prognose, det er opprettet en tidsplan.

Grønn – Det finnes en prognose, en tidsplan er opprettet og publisert.

Hvis du klikker på en uke som det er laget en prognose for, vil den aktive prognosen lastes inn på skjermen.

Hvis du klikker på uker som ikke har noen prognose, blir ’Opprett prognose’-knappen vist for å starte veiviserprosessen.

Published

Last updated

6
-4