FTP-import

Als de instellingen voor FTP correct zijn ingesteld, zal Puzzel periodiek (elke 15 minuten) zoeken naar een nieuw bestand op Puzzels FTP-server. Als er een bestand wordt gevonden, wordt het geïmporteerd en verplaatst naar een sub-map /AgentAssistContactsImport/Archive.

Contacts Import FTP Settigs

Instellingen

 • Bestandstype: Kies de bestandsextensie uit de vervolgkeuzelijst (csv, xlsx, xls).
 • Bestandsnaam: Voer de bestandsnaam in van het contactpersonenbestand dat moet worden geïmporteerd (zonder bestandsextensie)
 • Scheidingsteken moet worden geselecteerd voor bestandstype .csv
  • ; (halve dubbele punt)
  • , (komma)
  • . (periode)
  • Tabbed (tab)
 • Sheet moet gekozen zijn voor bestandstype xls of xlsx
 • Aantal kolommen: kies het aantal kolommen dat u in uw contactenbestand hebt
 • Bestandspad: Bestanden moeten worden geüpload naar /AgentAssistContactsImport
 • Kopregel: Vink het vakje aan als het contactlijstbestand een header-rij bevat
Standaard import mode voor FTP gebruikt "Vervangen en toevoegen"

Toewijzen

Om de kolommen van het contactenlijstbestand aan de databankvelden toe te wijzen, klikt u op de knop “Kolommen genereren”, zodat de toewijzingsvelden verschijnen.

 

 • Voor het bestandstype csv zijn de kolommen genummerd (kolom 0, kolom 1)
 • Voor bestandstype xls/xlsx zijn de kolommen gelabeld met letters (kolom A, kolom B)

 

Zodra de toewijzing is voltooid, kunt u de instellingen opslaan, zodat elke volgende import de opgeslagen instellingen voor automatische verwerking gebruikt.

Genereer alleen het aantal kolommen dat in de toewijzing zal worden gebruikt en wijs alle velden toe aan de relevante kolommen en sla de toewijzing op. Voor FTP-import kunt u geen kolommen overslaan. Als u slechts 5 kolommen wilt importeren, opent u het bestand in Excel en herschikt u de kolommen zodat de 5 kolommen die u importeert de eerste 5 zijn.

FTP-export

U kunt nu de contacten in het Contact Managementsysteem exporteren naar een CSV-bestand door te klikken op de knop Nieuwe export starten. Na enkele ogenblikken krijgt u een bestand te zien dat gedurende een bepaalde periode van 48 uur voor u beschikbaar is. U moet op het bestand klikken om het naar uw lokale machine te downloaden.

 

Published

12/06/2020 - 11:14

Last updated

17/02/2022 - 14:34
0
4