Import via FTP

Hvis Indstillinger for FTP (Settings for FTP) er konfigureret korrekt, søger Puzzel efter en ny fil på Puzzels FTP-server med jævne mellemrum (hvert. 15. minut). Hvis der findes en fil, bliver den importeret og flyttet til undermappen /AgentAssistContactsImport/Archive.

Konfiguration

 

 • Filtype (File type): Vælg filtypenavnet på rullelisten (csv, xlsx, xls)
 • Filnavn (File name): Indtast filnavnet på den kontaktfil, der skal importeres (uden filtypenavnet)
 • Afgrænser (Delimiter) skal vælges for filtypen csv
  • ; (semikolon)
  • , (komma)
  • . (punktum)
  • Tabulator (Tab)
 • Ark (Sheet) skal vælges for filtypen xls eller xlsx
 • Antal kolonner (Number of columns): Vælg det antal kolonner, kontaktfilen indeholder
 • Filsti (File Path): Filerne skal uploades til /AgentAssistContactsImport
 • Kolonneoverskrift (Header row): Markér afkrydsningsfeltet, hvis kontaktlisten indeholder en kolonneoverskrift
   
Standardimporttilstand til FTP bruger "Erstat og tilføj"

Tilknytning

For at knytte kolonnerne i kontaktlistefilen til databasefelterne skal du klikke på knappen Generer kolonner (Generate columns), så tilknytningsfelterne vises.

 • For filtypen csv er kolonnerne nummererede (Kolonne 0, Kolonne 1)

 • For filtypen xls/xlsx er kolonnerne navngivet med bogstaver (Kolonne A, Kolonne B)

Når tilknytningen er fuldført, kan du gemme indstillingerne, så filimport fremover sker automatisk ved hjælp af de gemte indstillinger.

Generer kun antallet af kolonner, der skal bruges i kortlægningen, og kortlæg alle felter til de relevante kolonner, og gem kortlægningen. Ved FTP-import kan du ikke springe kolonner over. Hvis du kun skal importere 5 kolonner, skal du åbne filen i Excel og omarrangere kolonnerne, så de 5 kolonner, du importerer, er de første 5.

Eksport via FTP

Du kan nu eksportere kontakterne i kontaktstyringssystemet som en CSV-fil ved at klikke på knappen Start ny eksport (Initiate new export). Efter ganske kort tid får du vist en fil, som er tilgængelig for dig i 48 timer. Du skal klikke på filen for at downloade den til din lokale computer.

 

Published

Last updated

0
-4