FTP-import

Hvis Innstillingene for FTP er riktig konfigurert, vil Puzzel se etter en ny fil på Puzzels FTP-server med jevne mellomrom (hvert 15. minutt), og hvis en fil blir funnet, importeres den og flyttes til en undermappe /AgentAssistContactsImport/Archive

Konfigurasjon

 

 • Filtype: Velg filtypen fra rullegardinlisten til (CSV, XLSX, XLS).
 • Filnavn: Skriv inn filnavnet på kontaktfilen som skal importeres (uten filtype)
 • Skilletegn må velges for filtypen CSV
  • ; (semikolon)
  • , (komma)
  • . (punktum)
  • Tabulatordelt
 • Ark må velges for filtypen XLS eller XLSX

 • Antall kolonner : Velg antall kolonner du har i kontaktfilen

 • Filebane: Filer må lastes opp til /AgentAssistContactsImport

 • Topprad: Merk av i boksen hvis kontaktlistefilen inneholder en topprad
Standard importmodus for FTP bruker "Erstatt og legg til"

Tilordning

Hvis du vil tilordne kolonnene i kontaktlistefilen til databasefeltene, klikker du på Generer kolonner, slik at tilordningsfeltene vises.

 • I CSV-filer nummereres kolonnene (Kolonne 0, Kolonne 1)
 • I XLS/XLSX-filer merkes kolonnene med bokstaver (kolonne A, kolonne B)

Når tilordningen er fullført, kan du lagre innstillingene slik at alle etterfølgende importer bruker de lagrede innstillingene for automatisk behandling.

Generer bare antall kolonner som skal brukes i kartleggingen, og tilordne alle feltene til de aktuelle kolonnene, og lagre kartleggingen. For FTP-import kan du ikke hoppe over kolonner. Hvis du bare skal importere 5 kolonner, åpner du filen i Excel og ordner kolonnene på nytt slik at de 5 kolonnene du importerer, er de første 5.

FTP-eksport

Du kan nå eksportere kontaktene i kontaktadministrasjonssystemet til en CSV-fil ved å klikke på Start ny eksport. Etter en kort stund får du opp en fil som er tilgjengelig for deg i 48 timer. Du må klikke på filen og laste den ned til din lokale maskin.

 

Published

Last updated

0
-4