Ärenderegistrering gör det möjligt för företag att identifiera uppringare och varför de ringer.

Handledaren kan definiera kategorier och ämnen via Administrationsportalen, där kategorier representerar huvudtemana för förfrågningarna och ämnen är delteman för respektive kategori. Det går att lägga in begränsningar för agenter så att de bara kan välja 1 ämne per kategori, eller göra det möjligt för dem att välja flera ämnen. Resultatet av förfrågningsregistreringen kan ses i den statistiska rapporten Ärenderegistrering.

Mer information om förfrågningsregistrering finns i den här artikeln .

Published

Last updated

0
0