Samtalsflödesvertyget är ett avancerat och kraftfullt verktyg som gör det möjligt för användare att göra stora ändringar i sin Puzzel-lösning, inklusive att lägga till och genomföra helt nya samtalsflöden. Innan tjänsterna utformas i CFT förser Puzzel kunden med de nödvändiga accessnumren, systemköerna och kompetenserna. Som standard har du bara läsbehörighet till samtalsflödesverktyget.   

Puzzel ger endast skriv- och installationsbehörighet till användare som har gått Puzzels utbildning och som har CTF-certifierats. Kunden har då naturligtvis hela ansvaret för eventuella ändringar som görs med hjälp av verktyget, som för alla andra Administrationsportal-faciliteter.

Läs mer här för mer information.

Published

Last updated

2
-3