Puzzel Agent Application med SSO mot Azure.

Puzzel Agent Application erbjuder SSO mot Azure, så att agenter sömlöst kan logga in i applikationen. En harmonisk SSO-inloggningsprocess i Puzzel Agent Application kan uppnås om din organisation använder Microsoft Azure, som hjälper dig att använda Azure-autentiseringsprocessen för att logga in på Puzzels Agentapplikation.                                                                                                              
För mer information om Puzzels Agentapplikation SSO, se den här artikeln.

Salesforce SSO

Puzzels Agent Application Single Sign On stöds nu i Salesforce. Detta hjälper agenterna att sömlöst logga in på Puzzels Agentapplikation om de redan har loggat in på Salesforce.

Läs den här artikeln för mer information.

Enkel inloggning med Auth0

Användarna kan logga in i Puzzels agentapplikation och administrationsportal med enkel inloggning. Med enkel inloggning kan användarna logga in i lösningen utan att ange användarnamn och lösenord om användaren är autentiserad i sitt ”värd”-system med något av följande:                                                                                                                          

  •  Active Directory/LDAP                                         
  •  ADFS                                                                 
  •  IP-adressautentisering                                              
  •  Ping Federate                                                    
  •  SAMLP Identitetsleverantör                                  
  •  SharePoint-appar                                               
  •  Google-appar                                                         
  •  Office 365                                                            
  •  Microsoft Azure AD 

Lösningen för enkel inloggning tillhandahålls via tredjepartsleverantören Auth0.

Published

Last updated

3
-4