Henvendelsesregistrering gjør det mulig for bedrifter å identifisere innringere og årsaken til at de ringer.  

Administrator/teamledere kan definere kategorier og emner gjennom administrasjonsportalen, der kategorier representerer hovedtemaene for henvendelsene og emnene er undertemaene for hver kategori. Det er mulig å angi at agenter bare skal kunne velge ett emne i en kategori, eller at de skal kunne velge flere emner. Resultatet av henvendelsesregistrering kan vises i statistikkrapporten for henvendelsesregistrering.

For mer informasjon om henvendelsesregistrering, se denne artikkelen .

Published

Last updated

0
0