Puzzel agentapplikasjon – enkel pålogging ved hjelp av Azure.                       

Puzzels agentapplikasjon har mulighet for enkel pålogging med Azure, slik at agenter sømløst kan logge seg på applikasjonen. Hvis organisasjonen din bruker Microsoft Azure, kan du oppnå en harmonisk påloggingsprosess med enkel pålogging ved å bruke godkjenningsprosessen i Azure til påloggingen til Puzzels agentapplikasjon.                                                                                                                      
Hvis du vil ha mer informasjon om enkel pålogging for Puzzel agentapplikasjon, kan du lese denne artikkelen.

Enkel pålogging ved hjelp av Salesforce

Enkel pålogging på Puzzels agentapplikasjon støttes nå i Salesforce. Det gjør at agentene kan logge seg sømløst på Puzzels agentapplikasjon hvis de allerede har logget seg på Salesforce.     

Du finner nærmere opplysninger i denne artikkelen.

Enkel pålogging ved hjelp av Auth0

Brukere kan logge seg på Puzzels agentapplikasjon og administrasjonsportal med enkel pålogging. Ved enkel pålogging kan brukere logge seg på løsningen uten å skrive inn brukernavn og passord hvis de er godkjent i sitt «vertssystem» med ett av følgende:

  •  Active Directory / LDAP                                      
  •  ADFS                                                                
  •  Godkjenning av IP-adresse                                  
  •  PingFederate                                                     
  •  SAMLP-identitetsleverandør                                
  •  SharePoint Apps                                                        
  •  Google Apps                                                      
  •  Office 365                                                         
  •  Microsoft Azure AD     

Løsningen for enkel pålogging leveres gjennom tredjepartsleverandøren Auth0.

Published

Last updated

3
-4