Här hittar du alla standardrapporter som ditt företag har tillgång till.

Frågetecknet (?) intill varje rapport ger en fullständig rapportbeskrivning.

Vi rekommenderar även sektionen Statistics på help.puzzel.com, där vi beskriver de olika rapportnivåerna, hur man rapporterar återuppringning och andra ämnen: https://help.puzzel.com/product-documents/feature-guide/statistics

I statistiken visas samtal och skriftliga förfrågningar i relevant systemkö (inte i Display-kön).                                                                                       
Välj önskad rapport för att öppna en ny flik i webbläsaren där du kan ändra parametrarna för rapporten. Du kan välja tjänstenummer, tidsperiod och hur dina tidselemen ska grupperas, exempelvis efter kvart, timme, dag osv.
 

Definiera tidsperiod

Att definiera en tidsperiod för en rapport kan göras manuellt eller via Time helper-knapparna. Time helper-knapparna hjälper dig att snabbt välja ett tidsintervall. Det finns knappar för dag, vecka och månad. Du kan bläddra bland tidsperioderna med hjälp av pilarna intill Timerange-knapparna samt flytta mellan datum, veckor och månader.

Du kan även välja att ange tidsperioden manuellt genom att skriva in den, eller genom att använda kalendern som visas när du flyttar markören till från- eller till-fältet.                                                                
Statistikrapporter lagras som standard i 1 200 dagar, såvida inte en annan lagringstid har avtalats. Om du vill lagra agentrapporter (rapporter med nummer per agent) kortare tid än statistik för översikt/könivå, kontakta Puzzel support så att vi kan konfigurera kortare lagringstid för agentstatistiken (exempelvis 365 dagar).                                     
Om din rapport avser en längre tidsperiod än en dag kan du använda Limit time range för att anpassa tidsparametrarna för din rapport. Du kan bara generera en rapport inom dina öppettider, exempelvis måndag–onsdag och fredag 08:00–16:00 och torsdag 08:00–18:00.

För att göra detta klickar du på länken för avancerade inställningar för att öppna fönstret för öppettider, där du kan konfigurera tidsintervallet för varje dag.                                                                                               
Välj först från-tid (08:00) och till-tid (16:00). Klicka sedan på Specify days och anpassa tiden för de olika dagarna. Klicka sedan på Apply och avsluta med att kryssa i kryssrutan för att använda tidsbegränsningarna.

Om du vill generera en månads- eller veckorapport för nattskiftet, kan du göra detta genom att skriva in exempelvis från 23:00 och till 07:00. Om från-tiden (exempelvis 23:00) är senare än till-tiden (exempelvis 07:00) tolkas detta som att till-tiden är nästa dag.

När du har genererat en rapport genom att klicka på knappen View Report, visas rapporten och Change parameter-delen minimeras. Placera markören över valfritt kolumnnamn så visas en beskrivning av kolumnen.
 

Published

Last updated

2
0