Publicera eller avpublicera ett schema

  1. Klicka på skjutreglaget på schemaskärmen för att tillåta redigering.

  2. Klicka på bocken för att publicera schemat. (nedre exemplet)

  3. Om schemat redan har publicerats klickar du på krysset för att avpublicera. (övre exemplet)

  4. Scheman kan också publiceras eller avpubliceras från skärmen Schemakalender som i bilden nedan.

  5. Klicka på den gröna bocken för att publicera eller det röda krysset för att avpublicera.

  6. Den publicerade statusen för varje vecka kan också ses i dashboarden.

Published

Last updated

0
-4