När en prognos är klar och agenterna har tilldelats skift går det att köra schemaläggningsmotorn.

 1. Klicka på Schemaläggning i huvudmenyn och välj sedan Schemakalender.
 2. Välj månad, år och kampanj som ska schemaläggas.

 3. Välj den vecka som ska schemaläggas.

  • Endast veckor som har prognostiserats kan schemaläggas.

  • Upp till fem veckor kan schemaläggas samtidigt.

  • Om du gör om schemaläggningen för en vecka kan veckan avpubliceras genom du klickar på det röda X till höger om veckan.

 4. Valda veckor visas längst ned på skärmen.
 5. Klicka på Skapa Schema.
 6. Optimeringen startar.Menyn Schemaläggningsresultat öppnas och du kan se hur schemaläggningen fortskrider.

 7. För att se scheman, klicka på ' Schema ' i den vänstra menyn.  

Published

Last updated

0
-4