Låsa skift eller aktiviteter på schemat

Genom att låsa skift och aktiviteter kan de inte flyttas av schemaläggningsmotorn.

 1. Klicka på skjutreglaget på schemaskärmen för att tillåta redigering.
 2. Under listrutan Pin väljer du vad som behöver låsas. Alternativen är följande:
  • Alla skift
  • Alla skift (vecka)
  • Inga skift
  • Inga skift (vecka)
  • Alla raster
  • Alla raster (vecka)
  • Inga raster
  • Inga raster (vecka)
 3.  Välj önskad nivå på låsningen. Låsningen sparas automatiskt.

 4.  Om du högerklickar på en aktivitet på schemaskärmen kan enskilda objekt också låsas eller tas bort.

Published

26/06/2020 - 16:23

Last updated

13/09/2021 - 11:20
0
4