Publisere eller oppheve publisering av en tidsplan

  1. Klikk på glidebryteren på planleggingsbildet for å tillate Redigering.

  2. Klikk på haken for å publisere tidsplanen. (Det nederste eksempelet)

  3. Hvis tidsplanen allerede er publisert, klikker du på krysset for å oppheve publiseringen. (Det øverste eksempelet)

  4. Du kan også publisere eller oppheve publisering av tidsplaner fra skjermbildet Planlegg kalender som vist i bildet nedenfor.

  5. Klikk på den grønne haken for å publisere, eller på det røde krysset for å oppheve publiseringen.

  6. Du kan også se den publiserte statusen for hver uke på dashboardet

Published

Last updated

0
-4