Det finns två sätt att lägga till återkommande aktiviteter:

-    på schemaskärmen

-    i aktivitetskalendern

Schemaskärm

 1.  Högerklicka på en agents tidslinje.
 2.  Ange aktivitetstyp, start och längd.
 3.  Om du vill att aktiviteten ska återkomma markerar du rutan för Duplicate Activity.
 4.  Markera rutorna för de dagar du vill att aktiviteten ska dupliceras.
 5.  Ange datumet då aktiviteterna ska upphöra.
 6.  Klicka på Save.

Aktivitetskalender

 1. Högerklicka på datumet då aktiviteten startar.

 2. Välj aktiviteten i listrutan, starttid och varaktighet. Gör en notering vid behov.

 3. Välj agenten eller agenterna som ska delta i aktiviteten. Sökning och filtrering kan användas.

 4. Klicka på nästa

 5. Klicka Tilldela för att lägga till aktiviteten eller markera rutan Återkommande.

 6. Välj hur aktiviteten ska upprepas med en specifik frekvens för dagar, veckor eller månader.

 7. Välj slutdatum.

 8. Klicka på Tilldela.

Published

Last updated

0
-4