På denne side kan administratorer konfigurere forskellige typer af produktindstillinger for din Puzzel-løsning. Inden for hvert produktområde er der forskellige indstillinger kaldet Egenskaber (Properties). De fleste kunder kan se nogle af disse produktområder (undersektioner):

Nogle kunder kan se adskillige produktområder, og andre kan kun se nogle få.

Hvilke produktområder (undersektioner), der vises for en bruger på denne side, er defineret på siden Brugere – Adgangskontrol (Users – Access Control) under Administration.

Published

Last updated

2
-2