Products gör det möjligt för administratörer att konfigurera olika typer av produktinställningar för din Puzzel-lösning. Inom respektive produktområde finns det olika inställningar som kallas egenskaper. De flesta kunder ser en del av dessa produktområden (listrutor):

En del kunder ser många produktområden, medan andra ser få.

Vilka produktområden (menyträd) som visas för en användare på den här sidan definieras på sidan Users Access Control under Administration.

Published

Last updated

2
-2