Hvis du vil have identiske eller meget ens profiler i flere brugergrupper, anbefaler vi, at du definerer nogle Profile templates og bruger disse til at oprette nye profiler til brugergrupper. Hvis du ændrer indholdet i en skabelon, opdateres alle gruppeprofiler, som er baseret på denne skabelon. På denne side kan du oprette profilskabeloner.         

En skabelon indeholder flere kompetencer, der hver har et tilhørende kompetenceniveau. Du kan også se, hvilke brugergruppeprofiler der er baseret på en bestemt skabelon, og ændre indholdet i en eksisterende skabelon.

Hvis du har mange profilskabeloner, kan du bruge filtreringsfelterne til nemt at finde den eller de skabeloner, du leder efter.

Hvis du vil oprette en ny profilskabelon, der ligner en eksisterende skabelon, kan du markere afkrydsningsfeltet ved siden af den eksisterende profilskabelons navn og klikke på Kopiér valgt(e) profil(er) (Copy selected profile(s)) og derefter justere den nye profil, før du gemmer.
 

Når du ændrer indholdet i en eksisterende profilskabelon, påvirker det de brugergruppeprofiler, der bruger den pågældende skabelon, på følgende måde:

  • Hvis skabelonens navn ændres, opdateres navnet den brugergruppeprofil, som er baseret denne skabelon, ikke.
  • Hvis der føjes en ny kompetence til en skabelon, føjes denne nye kompetence til alle gruppeprofiler, som er baseret denne skabelon, hvis de ikke allerede indeholder denne kompetence.
    • Hvis en gruppeprofil, som er baseret på denne skabelon, allerede indeholder den nye kompetence, ændres kompetenceniveauet for denne kompetence ikke.
  • Hvis en kompetence slettes fra en skabelon, fjernes denne kompetence fra gruppeprofiler, der er baseret på denne skabelon, uanset hvad kompetenceniveauet for denne kompetence er i gruppeprofilen.

  • Hvis kompetenceniveauet ændres for en kompetence i en skabelon, får de gruppeprofiler, som er baseret på denne skabelon, og som indeholder denne kompetence med det oprindelige kompetenceniveau, det nye kompetenceniveau. Hvis denne kompetence ikke findes i en gruppeprofil, som er baseret på skabelonen, føjes den ikke til profilen.

Published

Last updated

0
-4