På denne siden kan administratorer konfigurere forskjellige typer produktinnstillinger for Puzzel-løsningen din. Innenfor hvert produktområde er det forskjellige innstillinger kalt egenskaper (properties). De fleste kunder ser noen av disse produktområdene (trekkspillmenyer):

Enkelte kunder ser flere produktområder, mens andre ser færre.

Hvilke produktområder (trekkspillmenyer) som vises for en bruker på denne siden, er definert på siden Brukere – Rettigheter under Administrasjon.

Published

Last updated

2
-2