Kategorier for egendefinerte rapporter

Hvis du har mange egendefinerte rapporter, kan du kategorisere dem for å få bedre oversikt, og for å gjøre det enklere å begrense hvilke rapporter som skal vises for forskjellige administratorer. Se Ressursfilter for statistikkrapportkategorier.

Du kan opprette kategoriene du vil bruke, under trekkspillmenyen Rapportkategori. Hvis du vil plassere en eksisterende egendefinert rapport i en kategori, klikker du på redigeringspennen i rapportraden og velger riktig kategori. Når du oppretter en ny egendefinert rapport, kan du velge en kategori når du definerer navn og beskrivelse, og deretter lagre.

Published

Last updated

0
0