Widget-siden gir en oversikt over, og konfigurasjonsalternativer for, faner og widgeter som brukes i den nye agentapplikasjonen (https://agent.puzzel.com).

Widget API-dokumentasjonen finner du her:

https://help.puzzel.com/api-documentation/widget-api-lib

På siden Widgeter – Widget Configuration kan du se widgetene som brukes i Puzzel-løsningen din, og noen av widgetene har parametere som kan justeres her.

På siden Widget – Tab Configuration er det definert hvilke kategorier som skal være tilgjengelige i agent.puzzel.com for de forskjellige brukergruppene.

For at det skal være enklere å ha et fast oppsett med agent.puzzel.com, kan egenskapene per fane justeres.

  • Fanen er alltid åpen: Funksjonsfaner (for eksempel Køoversikt) kan defineres som alltid åpne (agenter kan ikke lukke dem). Denne egenskapen er som standard satt til «av».
  • Åpnes som standard i venstre fanesett: Både funksjonsfaner og henvendelsesfaner (Anrop/Chat/Sosiale medier/e-post) kan settes til å åpnes i venstre fanesett som standard. For funksjonsfaner er denne egenskapen satt til «på» som standard.

Published

Last updated

2
-3